PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA OGLASNIKA WWW.MARKETING-NEKRETNINA.COM

 

Stranice na adresi www.marketing-nekretnina.com u vlasništvu su ETAE. 

Pristupanjem ovim stranicama, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja stranica.

Zadržavamo pravo promjene i modifikacije uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. 

Promjene stupaju na snagu u trenutku objave.

Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama marketing-nekretnina.com upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

U svrhu oglašavanja na marketing-nekretnina.com, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti svoje osobne podatke i podatke za kontakt.

Prikupljanje traženih podataka utemeljeno je Zakonom o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.

Korisnik za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koje je voditelj ETAE.

Svaki korisnik prihvaćanjem ovih pravila dopušta uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava te za slanje elektroničke pošte, a marketing-nekretnina.com se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, videosnimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama,
preneseni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao.

Marketing-nekretnina.com ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnovom naknade štete prema izdavaču internet portala marketing-nekretnina.com, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio izdavača ETAE od svih takvih zahtjeva. 

Korisnik se obvezuje nadoknaditi ETAE-i svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama.

Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja.

Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.

Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, 
o predmetu i cijeni ponude i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika i oglašivača.

Marketing-nekretnina.com nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

Oglasi mogu biti napisani na hrvatskom jeziku. 

Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje ili iznajmljuje.

Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje ili najma. 

U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. 

Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje ili iznajmljuje.

Nije dopuštena objava logotipa, banera i sl. 

Liste proizvoda nisu dopuštene.

U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje ili najma. 

Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku. 

Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje ili najma.

U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom. 

Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni.  

Jednako tako, nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću. 

Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet ili najam može predati samo jedan oglas. 

Jednako tako, nije dopuštena objava oglasa za isti predmet ili najam u dvije različite rubrike. 

Internetske veze (linkovi) sa stranica marketing-nekretnina.com dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. 

Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni.

Veze na stranice koje su konkurentske marketing-nekretnina.com nisu dopuštene.

Marketing-nekretnina.com zadržava pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće. 

Marketing-nekretnina.com zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij. 

Marketing-nekretnina.com ima pravo urediti, ili izmijeniti ili ne objaviti oglase i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:

- kad je oglas predan u pogrešnu rubriku

- kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva 

- kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale 

- kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije 

- kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja 

- kad se oglašava potražnja.

Marketing-nekretnina.com zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično). 

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati.

Marketing-nekretnina.com ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupati.

Objavom oglasa na marketing-nekretnina.com korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-mail). 

Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu gdje povremeno pregledava poštu. 

Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s aktivnostima marketing-nekretnina.com. 

Elektronička pošta može povremeno sadržavati reklamne poruke.

Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da marketing-nekretnina.com trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka.

U tom razdoblju marketing-nekretnina.com korisniku zamrzava njegovu registraciju (dakle, to znači da korisnik više neće moći upotrebljavati funkcije marketing-nekretnina.com koje su namijenjene samo registriranim korisnicima).

Korisnici svojim zahtjevom za objavom oglasa neopozivo ovlašćuju marketing-nekretnina.com da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje te distribuira i u drugim medijima.

Marketing-nekretnina.com u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na marketing-nekretnina.com.

Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice marketing-nekretnina.com, uključivo sa svim podacima koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja ETAE.

Marketing-nekretnina.com zadržava pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji bi kršili ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranica.

ETAE zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. 

Uvjeti i odnosi između korisnika i obrta ETAE podliježu zakonima Republike Hrvatske. 

ETAE ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju web stranica. 

Marketing-nekretnina.com ne jamči da će korisnik moći pristupati do sadržaja svojeg oglasa kad on jednom istekne. 

Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa, ako će ih htjeti kasnije upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.

Za analizu svoje internetske stranice koristimo software za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje internetske stranice te time stječemo dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. 

S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice.

Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. 

To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. 

Kolačići se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na pregledniku, i odbiti ili izbrisati. 

Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. 

Navedeni software, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. 

Naglašavamo da, ni u kom slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka.

Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. 

Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

 

Sve primjedbe uz 10. članak Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku putem e-maila na adresu info@marketing-nekretnina.com.

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

 

Podaci o upravitelju sistema marketing-nekretnina.com:

 

ETAE - obrt za usluge

Vl. Ljiljana Vučković,prof.

OIB: 98528246066

Adresa: Kralja Zvonimira 72, 33520 Slatina, Hrvatska

Tel/fax: 033-400-102

Mob: 092-3535-353             

E-mail: info@marketing-nekretnina.com

 

Broj računa: 2340009-1140154488, račun otvoren kod Privredne Banke Zagreb d.d.
IBAN: HR29 23400091140154488

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak 16:00 - 20:00

Subota 9:00 - 13:00

Nedjelja - Ne radimo